Meno: Juraj Náhly
Rok:
2006
Číslo DP:D-83/06
Názov práce: Racionalizácia tokov materiálu vo vybranej firme.
Katedra: PEDAS, KCMD
70 s., 11 obr., 6 tab., 0 graf., 2 príl., 7 lit.
Anotácia: DP sa zaoberala problematikou distribučnej logistiky v spoločnosti ZTS Strojárne, a.s., Námestovo. Analyzoval som distribúciu výrobkov do firmy Caterpillar v Belgicku a vo Francúzsku. Na základe tejto analýzy som navrhol racionalizáciu výrobkov do tejto firmy.
Klúčové slová: racionalizácia, distribúcia, logistika, analýza, rozvoz, optimalizácia, rozvozové trasy, programové vybavenie
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Iveta Kubasáková