Zoznam požadovanej kapacity a kľúčových zdrojov potrebných na výrobu jednej časti vybraného produktu alebo druhu. Často sa používa preto, aby sa predišlo dopadu plánovaného produktu na celoplošný pracovný plán a kľúčové zdroje. Predbežný plán znižovania kapacity využíva tento popis na kalkuláciu približných kapacitných potrieb harmonogramu výroby a / alebo výrobného plánu.