Ľubovoľné štandardné systémy reprezentujúce údaje vo forme čiarového kódu, pričom každý z nich má svoju vlastnú charakteristiku, pravidlá zostavenia, ako napríklad USS 39, USS 12 / 5, USS 93, USS 128, USS Codabar, EAN / UPC. Symbolika špecifikuje charakteristickú zostavu, dĺžku, znaky začiatku a zastavenia, atď.