systém kontroly pohybu tovaru
Súhrn organizačných opatrení, úkonov, systémov a zdrojov, určených na použitie v rôznych odvetviach obchodnej činnosti, ktoré sú poverené obchodným a/alebo technickým manažmentom cieľom dosiahnuť optimálne riadenie tovarového toku.