postup objednávania na dovoz
Systém objednávania, pri ktorom sa podávajú hromadné objednávky a dovoz je realizovaný neskôr.