Disciplíny zaoberajúca sa systémovými objektmi (t.j. časťami reality, na ktorých sú alebo môžu byť definované systémy) z pozícií vyhranených hľadísk a pomocou adekvátnych metód.