Dopyt, ktorý má priamu súvislosť s inými produktmi alebo je odvodený od ostatných druhov tovaru alebo finálnych produktov. Viazané dopyty sa preto vypočítavajú a nie je potrebné, ani sme ich nemali odhadovať.