Úkony urobené na prichádzajúcom tovare, administratívne i fyzické, až do momentu, keď je tovar umiestnený na plánovanom mieste (napr. prijímacia, odosielacia plocha alebo na ploche skladu).