1. Aktívna výrobná alebo nákupná objednávka.
2. Nevyplnená objednávka zákazníka.