Špeciálna normalizovaná nákladová jednotka kombinovanej dopravy na prepravu tovaru manipulovateľná prostriedkami na kombinovanú dopravu, používa sa v kombinovanej doprave pozemná komunikácia / železnica.