Výroba výrobkov ( ich častí, dielov, polotovarov a finálnych výrobkov )
Poznámka: Väčšinou sa výraz výroba používa pre fyzické operácie vytvárajúce výrobok.