Deklarácia zákazníka používaná v obchodovaní tovaru medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ) a medzi týmito štátmi a členskými štátmi Európskej organizácie voľného obchodu (EFTA), tento dokument všade slúži na deklaráciu pre zákazníka pri exporte, tranzite a importe v členských štátoch.