Nákladný list, ktorý nepozastavuje spôsobilosť daného usporiadania a kvality tovaru, ktorý má byť prepravený (Haagske zákony).
Udáva nariadené podmienky, ktoré doslovne a presne určujú stav kvality tovaru a balenia.
(Prehlásenie Medzinárodnej dopravnej komory (ICS / MDK/, 1951)