Legálne uzatvorená dohoda medzi dvoma stranami, v ktorej sa upresňujú názvy, práva, záväzky a určujú sa povinnosti pre obe strany.