Zmontovaný produkt, ktorý bude použitý na vyššiu úroveň montáže produktu.