Produkt, ktorý vznikne montážou aspoň jedného výrobku s materiálom alebo výlučne z rôznych výrobkov alebo z rôznych materiálov.