Zásoby, ktoré zostali po vytratení sa výrobku z trhu a ktoré sa nepredali bežným spôsobom.