ZOSTAVOVANIE ROZPOČTU

Proces dosiahnutia kvantitatívneho a/alebo finančného plánu na určité obdobie, v ktorom sú všetky alebo časť činností a plánov organizačnej jednotky navzájom prepojené a zlúčené zodpovedajúcim spôsobom, ktorý zároveň slúži ako:
- strategický plán: smernica pre všetky budúce činnosti organizačnej jednotky,
- stratégia komunikácie: dať na vedomie širokú predstavu o stratégii, ktorú budú realizovať jednotlivé oddelenia v tejto organizačnej jednotke,
- pridelenie práce a poverenie: štandard a limit činností, ktoré majú realizovať jednotlivé oddelenia,
- kontrolné prostriedky: porovnanie s aktuálnymi výsledkami, aby sa umožnilo porovnať odchýlky a aby sa mohli prijať opatrenia na opravu takýchto odchyliek.

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9413655

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.