Proces dosiahnutia kvantitatívneho a/alebo finančného plánu na určité obdobie, v ktorom sú všetky alebo časť činností a plánov organizačnej jednotky navzájom prepojené a zlúčené zodpovedajúcim spôsobom, ktorý zároveň slúži ako:
- strategický plán: smernica pre všetky budúce činnosti organizačnej jednotky,
- stratégia komunikácie: dať na vedomie širokú predstavu o stratégii, ktorú budú realizovať jednotlivé oddelenia v tejto organizačnej jednotke,
- pridelenie práce a poverenie: štandard a limit činností, ktoré majú realizovať jednotlivé oddelenia,
- kontrolné prostriedky: porovnanie s aktuálnymi výsledkami, aby sa umožnilo porovnať odchýlky a aby sa mohli prijať opatrenia na opravu takýchto odchyliek.