Hospodársky najvyspelejšia časť územia kontinentu dlhodobo sa vyvíjajúca pozdĺž hlavných dopravných komunikácií.