Vyhľadávanie potencionálne vhodného dodávateľa na pokrytie určitej požiadavky.