DOKUMENT O PRENÁJME LODE - zmluva o prenájme (v leteckej doprave) / CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (AFFRETEMENT) – THE CONTRACT OF HIRE (AIR TRANSPORT)
Zmluva, v ktorej vlastník lode súhlasí, že dá svoje plavidlo alebo jeho časť na používanie obchodníkovi alebo lodnému zasielateľovi, nájomcovi, na prepravu tovaru z jedného prístavu alebo prístavov do iného prístavu alebo prístavov. Dostane za to nájom za tonu nákladu alebo nechá svoje plavidlo na určité obdobie alebo cestu , za čo je zaplatený poplatok za nájom.