Dopravné podmienky zaisťujúce že dovozné zahŕňa cenu za námornú prepravu a cenu za nakládku, v cene nie sú zahrnuté poplatky za vykládku.