Uskutočňuje pohybom prepravu. Obvykle členenie dopravných prostriedkov na cestné, koľajové, vodné, vzdušne a nekonvenčné je účelne doplniť o hľadisko realizácie ložných operácií a rozlišovať dopravné prostriedky, ktoré sú pri ložných operáciách obsluhované samostatnými manipulačnými prostriedkami či zariadeniami, poprípade ručne a dopravné prostriedky samoobslužné, t.j. konštrukčne prispôsobené k autonómnemu uskutočňovaniu ložných operácií alebo vybavené prídavným zariadením pre ložné operácie.