Prístup k hlavnému harmonogramu, v rámci ktorého sa využíva plánovací zoznam materiálu na naplánovanie konečného výrobku, alebo skupiny výrobkov popri vybraných kľúčových variantoch, funkciách a pripojeniach.