1. Vládne nariadenie, ktoré zakazuje vstup komerčných plavidiel a tovaru do prístavov danej krajiny.
2. (V leteckej preprave) Odmietnutie dopravcu, na obmedzené časové obdobie, prijať na transport po akejkoľvek trase alebo jej časti, do alebo z nejakého územia, či miesta spojovacieho dopravcu akýkoľvek druh tovaru, druh nákladu, o prepravu ktorého bol riadne požiadaný.