Preskúšanie a overenie zásielky, či akosť tovaru zodpovedá zmluvným podmienkam.