Spriahadlo na samočinné spriahnutie železničných koľajových vozidiel nabehnutím, príp. tiež na prepojenie vzduchového potrubia a elektrického vedenia.