Uzavretá nádrž na uskladnenie kvapalín alebo sypkých látok.