1. Lehota stanovená dodávateľom alebo dohodou na dodanie dohodnutého tovaru v mieste plnenia

2. Vopred stanovený alebo osobitne dohodnutý čas, v ktorom je dopravca povinný zásielku prepraviť a pripraviť na vydanie príjemcovi, príp. dodať do domu.