Dopravník s dopravným pásom zo špeciálnej uhlíkovej alebo nehrdzavejúcej ocele (s hrúbkou od 0,4 do 1,6 mm , najčastejšie od 0,8 do 1,2 mm ); používa sa tam, kde nemožno inštalovať gumové pásy vzhľadom na teplotu alebo ostrohrannosť prepravovaných materiálov ( napr. odliatky v lejárňach, ostrohranný štrk).