Cisterna, ktorá je vhodne vybavená na prevoz rastlinných olejov (napr. palmového oleja, oleja z kokosových orechov) a ostatných tekutín vo väčšom množstve. Prostredníctvom olejo-tesniacich prepážok a krytov je možné prevážať rozličné druhy tekutín v priľahlých cisternách. Hlboké cisterny môžu byť vybavené vyhrievacím zariadením, aby sa olej mohol previezť a vyprázdniť v požadovanej teplote.