Pozdĺžny diel bočného rámu kontajnera, ktorý spája horné rohové prvky.