Hmotnostná miera používaná v určitých obchodných aktivitách pre rôzne komodity.