Doprava, ktorú vykonáva osoba vlastným dopravným prostriedkom alebo dopravným prostriedkom, ktorý používa pre vlastnú alebo príležitostnú cudziu potrebu.