Kontajner s izolovanými stenami, dverami, podlahou a strechou, ktoré spomaľujú výmenu tepla medzi vnútrom a vonkajškom kontajnera a ktorý nemá zariadenie na chladenie, vyhrievanie alebo chladenie i vyhrievanie.