Paleta určená len na prepravu určitého materiálu, napr. ohradová paleta pre televízne obrazovky.