Maximálna zásoba, ktorú možno v sklade hospodárne a účelne uložiť.