1. Otáčavý kotúč so žliabkom na obvode, ktorým prechádza lano alebo reťaz na zdvíhanie bremien; rozlišujeme závesnú a pohyblivú kladku.

2. Zariadenie na vedenie lana lanovky.