Výdaj súčiastok alebo materiálu zo skladu do výrobnej haly, ktorý sa nerobí kvôli splneniu špeciálnej objednávky. Hromadný výdaj predstavuje zvyčajne malé, súčiastky nízkej ceny, aby sa tak predišlo zvýšeným nákladom pri výrobe mnohých samostatných súčiastok.