Kód výrobkov EAN je kód na identifikáciu produktov v supermarketoch a podobne. Kód bol navrhnutý Európskou asociáciou identifikácie výrobkov čiarovým kódom /European Article Number Association/ v Bruseli, ktorá reprezentuje národné EAN asociácie v členských krajinách.