Znak alebo skupina znakov, ktoré sa používajú na identifikáciu alebo pomenovanie detailov súboru a identifikáciu určitých vlastností tohoto súboru.