Spojovanie prvkov a väzieb logistického podniku, účelové odstraňovanie rôznorodosti, logickej rozpornosti a neadekvátnosti prvkov, väzieb a funkcií systému, nesúladu vo vlastnostiach a parametroch systému. Ide o prepojenie podniku s jeho dodávateľmi a obchodnými partnermi až po konečných zákazníkov celistvými logisticými reťazcami, rozširujúcimi sa i na späté toky obalov a odpadov (horizontálna dimenzia integrácie) – pre logistické reťazce integrovaná v takomto rozsahu sa vžil termín „The Total Supply Chain“, o prepojenie a logistické zladenie výroby s vývojom., s tvorbou stratégií a s marketingom, teda prepojenie podnikových funkcií od úrovne operatívnej až po úroveň strategickú (vertikálna dimenzia integrácie).