Doprava, ktorou sa zabezpečuje preprava tovaru v rámci obmedzení operačnej jednotky, napr.: vnútri podniku, skladu, zoskupovacieho centra atd. alebo v iných prevádzkach.