Potvrdenie doručenia tovaru od interného dodávateľa. internému zákazníkovi.