Vnútroštátna preprava tovaru medzi dvoma prístavmi alebo miestami, vozidlom registrovaným v inom štáte.