Zásoby, ktoré vznikajú v dôsledku rozhodnutia, že určitá dostupná výrobná kapacita musí byť k dispozícii v takom množstve, ako je to len možné. Ak dostupná výrobná kapacita je v určitom období vyššia, než je požadovaná kapacita, vytvárajú sa zásoby ( predovšetkým z tzv. večne populárnych výrobkov, ktoré sa nazývajú buffer types : poistné typy - výrobky pre prípad potreby.