Prepravný systém spočívajúci v sústredení nakládky a vykládky vozňov do určitých staníc vybavených potrebným mechanizačným zariadením, pričom zvoz a rozvoz tovaru sa vykonáva cestnou dopravou.