Pohyblivá časť dopravného zariadenia prenášajúca hnaciu silu z hnacej jednotky na unášací prostriedok.