Dopravník tvorený nekonečnou reťazou s napínacím zariadením vedenou pozdĺž dopravnej trate (v rovine alebo po svahu), na ktorej sa po koľajach pohybujú v oboch smeroch vozíky alebo plošiny, zachytené uchopovacími článkami alebo narážkami reťaze; reťaz sa môže viesť nad vozíkmi (plošinami), medzi koľajnicami alebo po boku.