Zariadenie na mechanizované vyberanie materiálu z paliet, ukladacích debien alebo prepraviek.